Diensten Swon helpen bij behoud eigen regie

Diensten Swon dragen bij aan
zelfstandigheid en eigen regie ouderen

Klanten van Swon het seniorennetwerk zijn zeer tevreden over de dienstverlening van de welzijnsorganisatie. Dit blijkt uit tevredenheidsonderzoek door Spectrum, een onafhankelijk onderzoeksbureau.  Klanten van Swon kennen het totale aanbod gemiddeld een 7,9 toe. Dat is zelfs iets hoger dan het vorige onderzoek in 2010, toen klanten gemiddeld een 7,8 gaven.

Het belangrijkste vinden klanten dat de diensten van Swon bijdragen aan het langer zelfstandig kunnen blijven leven en het behouden van de eigen regie over het eigen leven. Uit het onderzoek blijkt dat klanten daadwerkelijk ervaren dat de diensten van Swon hieraan een bijdrage leveren.

Praktische ondersteuning
Allerlei vormen van praktische ondersteuning door vrijwilligers van Swon worden zeer gewaardeerd (scores boven de 8). Zoals hulp bij de thuisadministratie, vervoer, computerhulp, belastinghulp, hulp bij het boodschappen doen en kleine klusjes in en om huis in het kader van veiligheid. Dat geldt ook voor vrijwilligers die ouderen bezoeken om bijvoorbeeld samen te wandelen. De ouderenadviseur en de dienst personenalarmering scoren eveneens boven de 8. Tafeltje Dekje zit daar met een gemiddelde score van 7,7 dichtbij.  

Vertrouwde ontmoetingsgroep
Hoewel de uitkomsten van het onderzoek goed zijn, is er ook ruimte voor verbetering. Zo zijn klanten die deelnemen aan ontmoetingsactiviteiten gemiddeld tevreden over deze activiteiten. Ze kunnen er hun verhaal kwijt en krijgen informatie en tips die hen helpen in hun situatie. Daarnaast ontmoeten ze er mensen die ze om hulp kunnen vragen als dat nodig is. Maar de stap nemen om buiten de vertrouwde ontmoetingsgroep dingen te ondernemen en contacten te leggen met anderen doet nu nog slechts een kleine meerderheid.
Als het gaat over de tevredenheid over de medewerkers van Swon, geven klanten aan de telefonische bereikbaarheid, de deskundigheid en het gemak waarmee men bij de medewerkers terecht kan het belangrijkste te vinden. Over al deze aspecten zijn klanten gemiddeld tevreden.

Diensten die ertoe doen
Directeur/bestuurder Caroline Kooij is blij met de uitkomst van het onderzoek. ‘Het feit dat we hoog blijven scoren - zowel in vergelijking met het vorige onderzoek als in vergelijking met andere organisaties waarvoor Spectrum tevredenheidsonderzoeken heeft uitgevoerd - is een bevestiging dat Swon diensten biedt die er toe doen voor senioren. En we doen dat blijkbaar op een wijze die gewaardeerd wordt. Uiteraard gaan we aan de slag met de onderdelen waar we het nog beter op kunnen doen.’

De tevredenheid van de klanten van de Dagopvang is in dit onderzoek niet meegenomen, hiervoor is al eerder een tevredenheidsmeting gedaan, ook met goede uitkomsten.