2 mrt. Informatie-bijeenkomst persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget is een belangrijk instrument om de eigen regie en zeggenschap van burgers te versterken en de keuzemogelijkheden te vergroten. Met dit budget kan de burger zelf zorg inkopen en daarmee in hoge mate bepalen op welke wijze, door wie en wanneer de zorg wordt verleend. Het persoonsgebonden budget geeft mensen ook na alle wijzigingen in 2015 nog steeds een wettelijk recht op een vrije keuze bij zorg en ondersteuning thuis. Wilt u weten welke wijzigingen dat zijn en wat de mogelijkheden zijn van een PGB?

Samen met Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders, organiseren wij een informatiebijeenkomst voor budgethouders, netwerkrelaties, mantelzorgers en andere geïnteresseerden.

Wanneer:
Maandag 2 maart 2015 van 18.45 – 21.30uur

Locatie:
Oud Burgeren Gasthuis, Professor Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen

Aanmelden:
Via email info.nijmegen@homeinstead.nl of telefonisch via 024-3730716 vóór woensdag 25 februari 2015.