Belastinginvullers van start!

De tijd om het belastingformulier in te vullen komt er weer aan.
Swon heeft tien geschoolde vrijwilligers die voor mensen vanaf 55 jaar met een klein inkomen het formulier thuis in kunnen vullen. Zij doen doet met een speciaal aangifteprogramma, waarbij een elektronische handtekening wordt gebruikt. Zij vullen dus niet in met DigiD.

Om in aanmerking te komen voor deze service mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 30.939 voor een alleenstaande of € 42.438 voor een echtpaar.
Als vermogen mag u maximaal € 21.139 per persoon bezitten.
De kosten voor deze dienst bedragen € 11 per aangifte voor alleenstaande of echtpaar.

Aanmelden
Wilt u gebruik maken van deze dienst en heeft u de jaaropgave ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij Swon het seniorennetwerk, tel (024) 365 01 90 tussen 9.00 uur en 15.30 uur.