Onderzoek naar handfunctie bij ouderen

De handfunctie kan bij ouderen verslechteren waardoor alledaagse handelingen zoals zichzelf aankleden, mes en vork gebruiken, etc.. een grote struikelblok vormen. Er is in de wetenschap nog veel onbekend over de mogelijke oorzaken hiervoor en met deze studie willen we graag een antwoord hierop vormen. Door het bepalen van de spier-activatie, de pees- en vingerbeweging zal hier een duidelijk beeld over gevormd worden.

Voor wie?
Wij zoeken proefpersonen die:
• 65 – 80 jaar oud
• rechtshandig
• geen last van vinger-, hand- of polsaandoeningen of operaties (in het laatste jaar)
• geen uitgebreide ervaring met het bespelen van muziekinstrumenten zoals piano, viool, etc. in de laatste 2 jaar
Twijfelt u of u in het profiel past? Neem gewoon even contact op!

Het onderzoek
Het onderzoek neemt maximaal 3 uur in beslag, pauzes ingerekend. U neemt plaats op een stoel en moet per instructie bepaalde handbewegingen uitvoeren . U bent op elk moment vrij om uw deelname alsnog te stoppen. U krijgt dan alsnog de vergoeding.

Kosten en vergoeding
Deelname is kosteloos. U krijgt alle reiskosten die u maakt volledig vergoed + een vergoeding van € 25.

Locatie
Het onderzoek vind plaats in het RadboudUMC, afdeling Neurologie. De afspraken hiervoor worden in overleg gepland.

Wie voert dit onderzoek uit?
• Nathalie van Beek, MSc (promovenda MOVE-AGE)
• Prof.dr.ir. D.F. Stegeman (Radboudumc) en dr. H. Maas (VU Universiteit Amsterdam) als eindverantwoordelijken

Meer informatie en/of aanmelden
Wilt u deelnemen of kent u andere geïnteresseerden? Voor meer informatie, bel of mail dan naar:
Nathalie van Beek
Tel: 06 13999512
VU, MOVE Research Institute Amsterdam
Email: n.van.beek@vu.nl
Radboudumc – Afdeling Neurologie
Email: Nathalie.vanBeek@radboudumc.nl

Prof. Dick Stegeman
Radboudumc – Afdeling Neurologie
Tel: 06 12657352
Email: Dick.Stegeman@radboudumc.nl