Uw hulp gevraagd voor onderzoek HAN

Vier ergotherapiestudenten van de HAN in Nijmegen zijn bezig met een onderzoek om een nieuw meetinstrument te ontwikkelen. Dit meetinstrument zal worden ingezet bij personen die een beroerte hebben gehad en hierdoor verlies van functies in de armen of handen ervaren. Het onderzoek moet de resultaten van de behandeling helpen aantonen.
Voor het ontwikkelen van dit meetinstrument wordt medewerking gevraagd van gezonde ouderen tussen de 50 en 75 jaar. Voldoet u aan deze doelgroep, dan hopen wij dat u deze enquête wilt invullen. Deze kunt u vinden via onderstaande link: www.thesistools.com/bipa.
De enquête is geheel anoniem en duurt ongeveer 20 minuten.

Namens de studenten bij voorbaat dank voor uw tijd.
Voor aanvullende informatie kunt u altijd mailen naar bipa-po@outlook.com

Projectgroep BIPA
Menno, Tessy, Danitsia en Dian