W4 jaarverslag 2014

De W4 is het samenwerkingsverband van Het Inter-lokaal, NIM Maatschappelijke Werk, Swon het seniorennetwerk en Tandem Welzijn.

Ieder jaar blikken wij, door middel van ons gezamenlijke jaarverslag, terug op de prestaties van het afgelopen jaar. Zo verantwoorden wij ons over de opdracht in de verschillende welzijnsdomeinen en ontwikkelopgaven, conform de afspraak met de Gemeente Nijmegen in het kader van de offerte 2014. U kunt het verslag hier downloaden.

Meer info over de W4 kunt u bekijken in deze Prezi.