Talis opent aanval op huurschuld


‘Aanpak wanbetalers succes’ Geen pardon voor huurders met betaalachterstand. Corporatie Talis zet na maand al de deurwaarder in.

Dat is sinds een jaar het uitgangspunt van corporatie Talis bij het aanpakken van huurachterstanden. „En die harde aanpak is succesvol en breiden we uit”, zegt bestuurderWalter Hamers. Het aantal wanbetalers is in een jaar met driehonderd gezakt. Begin 2015 telde Talis 1.044 wanbetalers met een gemiddelde schuld van ruim 900 euro.

Wie de huur niet tijdig betaalt, kan er sinds vorig jaar op rekenen dat binnen enkele dagen een aanmaning volgt. Daarna worden de huurders gebeld. Blijft betaling uit, dan volgt een tweede herinnering en gaat een wijkbeheerder langs. Heeft Talis na een maand nog de huur niet binnen, dan komt de deurwaarder in actie. In 2014 gebeurde dit al 682 keer, blijkt uit het jaarverslag.

Naast die strenge aanpak bij huurschulden is Talis ook een proef gestart met budgetcoaching voor huurders die hun financiën niet op orde krijgen. De eerste resultaten zijn meer dan bemoedigend, zegt bestuurder Walter Hamers.

Talis startte vorig jaar met de begeleiding van 25 huurders. Dit voorjaar zijn er 50 bijgekomen. Talis, de grootste sociale verhuurder in deze regio (15.000 huizen in Nijmegen en Wijchen), schrok in 2013 voor het eerst flink van de oplopende huurschuld. In dat jaar moest Talis een huurachterstand van ruim 2,1 miljoen euro noteren. In 2012 ging het om 1,7 miljoen. Talis constateerde dat met name huurders in de (middel)dure huurwoningen achterstanden opliepen. In 2014 zakte de huurachterstand door de nieuwe acties naar 1,2 miljoen euro.

Talis ook actief met budgethulp bij huurder
Volgens bestuurder Hamers van Talis staan huurbetalingsproblemen nooit op zichzelf. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een achterstand ook op andere terreinen met problemen kampen. Om daar gericht actie tegen te ondernemen, heeft Talis afgelopen jaar voor het eerst budgetcoaches op een reeks huurders afgestuurd. Coaches van verschillende instellingen. „We willen ontdekken wat de beste aanpak is.”

Uit de eerste ervaringen blijkt dat 75 procent van de huurders die met de coach rond de tafel zijn gaan zitten de financiën op orde krijgen. Hamers: „Dat is mooi, maar ik wil 90 procent.” Eind dit jaar besluit Talis over een vervolg van de begeleidingsproef.

Het lukt Talis nog lang niet om alle huurbetalingsproblemen onder controle te krijgen. In 2014 moest de corporatie 766.000 euro als oninbaar afboeken van ‘vertrokken huurders’. Het gaat hier vooral om herstelkosten in woningen.

Talis heeft het afgelopen jaar een bijeenkomst belegd met andere organisaties om meer grip te krijgen op schuldenproblematiek. Er is een conferentie belegd met de gemeente, andere corporaties, zorginstanties, NUON, Vitens en internetaanbieders. Hamers: „Het beste is een eenduidige aanpak van schulden. Dat één begeleider met de man of vrouw met schulden in overleg treedt om de problemen op te lossen. Nu gebeurt dit vaak nog te versnipperd.”

Om de huurbetalingsproblemen te tackelen, heeft Talis dit voorjaar besloten om de huren van de duurdere woningen voor de laagste inkomens te verlagen naar maximaal 618 euro. Duizend huurders in Nijmegen en Wijchen profiteren daarvan vanaf de komende maand.

Bron: Gelderlander 30-06-2015