Mantelzorgcompliment aan te vragen tot 16 november

Nijmegen wil mantelzorgers belonen. Maar er komen nauwelijks aanvragen binnen voor een compliment van € 150.

Er ligt voor 2015 nog bijna 6 ton klaar voor vrijwilligers (partner, kind, familie, buur of vriend) die zieken, ouderen en gehandicapten steunen en begeleiden. Wethouder Bert Frings van Zorg snapt niets van het uitblijven van de aanvragen. „Het is zonde als mensen hier geen gebruik van maken.”

De zorgvrager moet de aanvraag indienen. Het mantelzorgcompliment was voorheen een initiatief van het rijk. Aanvragen liepen via de sociale verzekeringsbank. Die herinnerde de zorgvragers jaarlijks aan het compliment.

Met de overdracht van diverse zorgtaken van het rijk naar de gemeenten is in januari ook het budget van mantelzorgcompliment naar de gemeenten gegaan. Sommige gemeenten hebben vervolgens het compliment geschrapt. Nijmegen heeft de bijdrage bewust gehandhaafd. Nijmegen verlaagde de bijdrage wel van 200 naar 150 euro zodat er meer mensen voor in aanmerking komen.

In Nijmegen kregen voorheen zo’n 3.500 mensen een mantelzorgcompliment van 200 euro. Frings wil die groep uitbreiden n aar 4.500 mensen. Tot op heden heeft Nijmegen pas aan 633 mensen het compliment uitgekeerd Frings heeft geen idee waarom de aanvragen uitblijven. Aanvankelijk konden mensen tot 1 juli een aanvraag indienen bij de gemeente. Frings heeft besloten die periode te verlengen tot 16 november, de dag van de mantelzorg.

Het compliment moet aangevraagd worden door de persoon die hulp krijgt. Het moet om hulp gaan van tenminste zo’n 8 uur per week.

Ga naar nijmegen.nl, typ rechts boven: mantelzorgcompliment en klik op zoeken.

Bron: Gelderlander, 3 juli 2015