4 okt. ‘Vaardig blijven in het verkeer’

Opfriscursus voor oudere automobilisten: een goede zaak
“Leerzaam en voor herhaling vatbaar”. Dat is de veel gehoorde reactie op de opfriscursus die VVN Nijmegen al vele jaren organiseert voor oudere automobilisten. Deze opfriscursus staat dit jaar gepland op zondag 4 oktober.

“Autorijden lijkt een vanzelfsprekendheid,” zeggen de initiatiefnemers, “maar vereist op de lange duur toch een moment om de kennis en vaardigheid even op te frissen en op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen”. “In het verkeer is de laatste jaren veel veranderd: toegenomen drukte, ingewikkelde rotondes, nieuwe borden en regels, duurzaam rijden etc. En met het verstrijken van de jaren worden ouderen kwetsbaarder in het verkeer. De eigen mogelijkheden (waarneming, reactie) veranderen langzaam en dikwijls ervaart men dit zelf niet zo”.

Redenen waarom VVN Nijmegen senioren weer de mogelijkheid biedt om een korte opfriscursus te volgen, samen met ANWB Rijopleiding Wesseldijk. Géén examen of test met gevolgen voor het rijbewijs. Maar bedoeld om kennis en rijstijl op te frissen als bijdrage aan een grotere verkeersveiligheid.

De cursus omvat drie onderdelen, waaronder een rit in de eigen auto met een erkende rijinstructeur. Verder is er een theoriedeel met aandacht voor de veranderende verkeersregels en een ogen-test. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een scorelijst met persoonlijke adviezen.

De rijvaardigheidsritten worden gehouden op zondag 4 oktober. Het aantal inschrijvingen is beperkt en deelnemers betalen een eigen bijdrage van 15 euro. Aanmelding kan bij voorkeur via de website www.veiligverkeernederland-nijmegen.nl of per brief aan: M.H Bots, Aalsburg 12-37, 6602 TE Wijchen.