Mijn kwaliteit van leven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief voor goede zorg. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar een online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.
 
Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u binnen 48 uur uw persoonlijke overzicht. Dit heet: Mijn Kwaliteitsmeter. Hierdoor ziet u wat goed gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld of u verwacht dat uw gezondheid zal veranderen de komende periode. Ook maakt het duidelijk over welke hulp en ondersteuning u tevreden bent en wat u juist nodig heeft. Zo bent u goed voorbereid om in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener of de gemeente.

Door de vragenlijst in te vullen, draagt u bij aan een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. Uw gegevens en de ingevulde lijst worden van elkaar losgekoppeld, zodat uw privay gewaarborgd is.

Meer informatie
www.mijnkwaliteitvanleven.nl