Oktober valpreventiemaand: voorkom vallen!

Oktober is weer valpreventiemaand. Via informatie in de media, informatiebijeenkomsten en diverse cursussen wordt er in de hele regio aandacht besteed aan het thema ‘vallen bij ouderen’.

Vallen voorkomen
Het aantal valongelukken onder senioren is groot. Uit onderzoek van GGD Gelderland-Zuid blijkt dat 14% van de 65-plussers in de regio Nijmegen in de afgelopen drie maanden is gevallen. De kans om te vallen stijgt met het ouder worden. Met het groeiend aantal ouderen, verdient dit probleem blijvende aandacht. Ouderen hebben vaak weinig zicht op de risico’s die zij lopen om te vallen en onderschatten ook de gevolgen van een val. Vallen hoort weliswaar bij het ouder worden, maar kan wel degelijk voorkómen worden.

Activiteiten in oktober
Zoals gebruikelijk worden in oktober in diverse gemeenten in de regio Nijmegen allerhande activiteiten georganiseerd die met valpreventie te maken hebben. Denk aan voorlichtingsbijeenkomsten en valpreventiecursussen. Nieuw dit jaar zijn de cursussen ‘Fit, veilig en val breken’ en ‘Zicht op evenwicht’. Voor meer informatie kijk op: www.zzgzorggroep.nl/voorkom-vallen

Nieuwe website voor en door ouderen
Nieuw dit jaar is de Valwijzer, ontworpen en getest door ouderen zelf. Om 65-plussers in de regio Gelderland-Zuid op een handige manier te informeren over valpreventie, is er vanaf 1 oktober de nieuwe website www.valwijzer.info. Op deze website kunnen ouderen terecht voor feiten, tips en activiteiten, bedoeld om vallen te voorkómen. Initiatiefnemer is Netwerk 100, die een panel van ouderen vroeg om de site mee te ontwikkelen. Het panel heeft geadviseerd over de onderwerpen, stijl en leesbaarheid van de website voor de doelgroep van 65-plussers.