1 okt. lancering website Valwijzer

Op de valwijzer kunnen senioren terecht voor feiten, tips en activiteiten, bedoeld om vallen te voorkómen. Initiatiefnemer van de Valwijzer is Netwerk 100, die een panel van ouderen vroeg om de site mee te ontwikkelen. Het panel heeft geadviseerd over de onderwerpen, stijl en leesbaarheid van de website voor de doelgroep van 65-plussers.
 
Vanaf 1 oktober is de Valwijzer beschikbaar via de website www.valwijzer.info.