Nijmegen maakt tempo met nieuwe zorgwoningen

De Nijmeegse wethouder Bert Frings wil tempo zetten achter de bouw van nieuwe zorgwoningen in de stad. Er is een fikse inhaalslag nodig, stelt de wethouder. Zeker nu diverse oudere woon-zorgcenta, de bejaardencentra, sluiten of afdelingen afstoten.

Frings benadrukt tegelijk dat er niet alleen voor ouderen nieuwe beschermde woonvormen nodig zijn. Hij wijst op de toenemende vraag van cliënten uit GGZ-instellingen, licht verstandelijk beperkten, dak- en thuislozen en jongeren die uitstromen uit jeugdzorginstellingen.

Mensen met een zorgvraag moeten zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven. Als thuis wonen echt niet meer kan, kiest Frings voor de opvang in kleinschalige wooncomplexen met zorgvoorzieningen, goed verspreid over de stad.

Volgens Frings worden met al deze plannen in ieder geval de tekorten aan verzorgd en beschermd wonen in Oost en het centrum opgelost.

De projecten

  • Binnen twee maanden worden 24 zorgwoningen van de Wollewei in Malvert opgeleverd.
  • In februari volgt de oplevering van 32 woningen voor bewoners met dementie en andere chronische ziekten op de locatie Margriet in Nijmegen-Oost.
  • Corporatie Woongenoot is onlangs gestart met de bouw van 48 zorgwoningen op de plek van de Horizon in Meijhorst.

In voorbereiding

  • In de loop van 2016 wordt gestart met nieuwbouw (beschermd wonen) voor ouderen op de plek van Intersport op de hoek van de Bloemerstraat in het centrum.
  • Voor zorgwoningen op de plek van de oude Prins Mauritsschool in Zwanenveld is het bestemmingsplan aangepast voor de komst van zorgwoningen.
  • Corporatie Talis bereidt de bouw van zorgwoningen op het eiland Laauwik in de Waalsprong voor.
  • Zorginstelling de Waalboog werkt intussen aan het verbeteren van de kleinschalige woonvormen op het terrein van Joachim en Anna aan de Groesbeekseweg.
  • De gemeente Nijmegen ziet ook kansen voor een woon-zorgcomplex voor ouderen op de plek van de oude middelbare school aan de Vlierestraat in Nijmegen- Oost.
  • Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden voor zorgwoningen op de plek van het oude ROC aan de Vossenlaan.

 

Bron: De Gelderlander