Korting zorgzame huurder

In een nieuw project in Nijmegen-West krijgen huurders die hun buren verzorgen huurkorting.

Op een braakliggend terrein in Nijmegen-West moet een complex komen met 47 woonstudio's voor zorgbehoevenden én zorgaanbieders. Zover bekend is dit het eerste project in de regio met zo'n constructie.

De nieuwbouwappartementen in de buurt van de Marialaan zijn deels bedoeld voor ouderen met een zorgindicatie of voor andere vormen van beschermd wonen. Projectontwikkelaar Karel Rietbergen van What's Next heeft de overige studio's bestemd voor bewoners die juist zorg leveren. Rietbergen denkt bijvoorbeeld aan studenten psychologie. In ruil voor zorg wil hij hen korting geven op de huur van de studio.

De zorgprofessionals, zoals die van RIBW, kunnen kantoor houden in een gemeenschappelijke ruimte die op de begane grond moet komen.

Met het bouwplan krijgt het laatste stuk grond van De Nieuwe Voorstad een invulling. Projectontwikkelaar Rietbergen wil echter ook meteen de net uit de grond gestampte buurt rond de Jumbo en Jan Linders vergroenen. "Het is toch een versteend gebied."

Tussen de complexen Griffioen en Fenikshof wil de Nijmegenaar grote plantenbakken plaatsen. Hij overlegt daarover met de gemeente Nijmegen. Dat groen kan weer door bewoners met een zorgindicatie worden onderhouden als dagbesteding.

De gemeente Nijmegen geeft in ieder geval toestemming voor de nieuwbouw van het appartementencomplex, dat 9 meter hoog wordt. Daarvoor maakt ze een uitzondering op het bestaande bestemmingsplan. Volgens dat plan zouden er achttien woningen van drie verdiepingen komen.

"Dat was door de crisis niet haalbaar", zegt Rietbergen. Hij wil rond de zomer van 2016 beginnen met de bouw van het appartementencomplex. De grond waarop het complex moet verrijzen, is wel ernstig vervuild en moet eerst worden gesaneerd.

Ook moet er nog archeologisch onderzoek plaatsvinden. Volgens archeologen is de kans groot dat ze op een deel van een grafveld uit de Romeinse tijd stuiten. Eerder vonden archeologen op de plek van de Fenikshof al een deel van dat grafveld van de stad Ulpia Noviomagus.

Ruud de Vries, voorzitter van wijkvereniging Ons Waterkwartier, laat weten dat de vereniging voorstander is van de vergroening. Wat het bouwplan betreft, wil de wijkvereniging eerst schetsen zien waarop onder meer de hoogte zichtbaar is.

Nieuwbouw mag van gemeente hoger worden dan in bestemmingsplan de bedoeling was.


Bron: De Gelderlander, 22-12-2015