9 maart Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding

In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 1800 mensen die overlijden door zelfdoding. Dit heeft een grote impact op de mensen die achterblijven. Het is pijnlijk en verdrietig. Nabestaanden kunnen gevoelens hebben van schuld, onmacht en boosheid. Ze voelen zich in de steek gelaten, afgewezen. Vaak zijn er onbeantwoorde vragen: waarom is dit gebeurd? Had het voorkomen kunnen worden? Nabestaanden van zelfdoding voelen zich vaak alleen met hun verdriet en vragen. In de gespreksgroep is ruimte om hierover te praten.

Nabestaanden die een dierbare hebben verloren door zelfdoding kunnen baat hebben bij het delen van hun ervaringen en gevoelens met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ze kunnen herkenning, erkenning en wellicht enige troost bij elkaar vinden.

In de bijeenkomsten is er aandacht voor ieders persoonlijke verhaal. Ook praten we met elkaar over verschillende thema's zoals rouwtaken, gevoelens van schuld en schaamte, reacties uit de omgeving en er is ruimte voor keuze thema’s.

De groep is bestemd voor alle volwassenen die een naaste hebben verloren door zelfdoding. Er kunnen maximaal 8 mensen deelnemen aan de groep. De 10 bijeenkomsten zijn wekelijks. De groep start op woensdag 9 maart van 15.00 tot 17.00 uur, op de Nijmeegsebaan 61 te Nijmegen.

Een paar uitspraken van groepsleden:

  • ‘Door de groep heb ik zelf meer rust gekregen’
  • ‘Weten dat je niet alleen bent, is een grote steun’
  • ‘Door de groep heb ik ervaren dat rouwen veel tijd kost’ 

Meer informatie of aanmelden bij Indigo Gelderland, 026-3124483
Email: info@indigogelderland.nl
Website: www.indigo.nl