Swon present op festival 'Nijmegen maken wij'

Op zondagmiddag 17 januari 2016 wordt in De Kube (Honigcomplex) het Festival “Nijmegen maken wij” gehouden. Allerlei Nijmeegse initiatieven en organisaties presenteren zich zodat bezoekers/stadsgenoten weten wat er zoal in Nijmegen te doen is op diverse gebieden. Ook is het festival bedoeld om informatie uit te wisselen. Ook Swon is present.

Karakter van het festival
Op het festival kunnen bezoekers informatie vergaren, kennis delen en vooral het festival “beleven”. Er komen workshops, multimedia presentaties, optredens, discussie platforms, etc. Een greep uit het aanbod:

 • Diverse Deel-initiatieven (deelauto, samen koken, deelboeken, ruilwinkel, repaircafé)
 • Mobiliteitsactiviteiten (fietsen en voetballen voor ouderen, Fietsersbond)
 • Workshops over bijvoorbeeld luisteren, lokaal ruilen (LETS), natuureducatie en buurtverbinders en we spelen het vluchtelingenspel
 • Muziekoptredens en Silent Disco
 • Netwerkcafé met dialoogtafels en prikkelende stellingen
 • Kunst en creativiteit
 • Mediadrome met onder andere Star Wars collectie
 • Speelparadijs en circus
 • Skaten en gamen

Circa 80 lokale en wijkgebonden organisaties en burgerinitiatieven presenteren zich.

Organisatie
De organisatie is in handen van vertegenwoordigers van diverse organisaties:

 • Nijmeegse Deeldag: nodigt mensen en initiatieven uit om te delen, lenen, ruilen, huren en geven.
 • Wmo denktank: platform waar burgers met een beperking elkaar ontmoeten en inspireren.
 • Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Vrijwilligersraad Nijmegen: versterken en bevorderen vrijwilligerswerk.
 • Wijkenfestival Nijmegen: bevordert dat (groepen) burgers met elkaar kennis maken en nieuwe verbindingen leggen.

Praktische zaken
Het festival is gratis toegankelijk en duurt van 13.00 tot 16.30 uur. Om 16.00 uur worden de prijzen voor het meest verbindende wijkidee uitgereikt.

Adres: De Kube – Honigcomplex - Waalbandijk 20 B - 6541 AJ Nijmegen.

Meer informatie
http://www2.nijmegen.nl/wonen/Wijken/nijmegenmakenwij

https://www.facebook.com/nijmegenmakenwij?_rdr=p

http://www.dekube.nl/hallen-plein/

 

Nijmegen maken wij