Meld hindernissen in de toegankelijkheid

Wat kan er beter op looproutes van uw huis naar voorzieningen in de buurt? Meld hindernissen in de toegankelijkheid bij de gemeente via de bel&herstelapp. Gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat mensen met en zonder een beperking veilig en zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van hun woonomgeving. Lees meer