Swon reikt Europass 2016 uit aan vrijwilligers

Op dinsdag 8 maart reikten Swon het seniorennetwerk en Vrijwilligerscentrale Nijmegen de Europass uit aan drie betrokken vrijwilligers van Swon: Jacqueline van Marion (die zich inzet voor vervoer-bezoek-wandelen-boodschappen met senioren), Ben Koolen (vervoervrijwilliger) en Jacqueline Stroomer (vrijwilliger voor vervoer-bezoek-wandelen-boodschappen).     
                                               
Deze vrijwilligers kregen de Europass uitgereikt door Swon-coördinator Susan Dijkstra als blijk van waardering en erkenning voor hun werk. De Europass is een Europees erkend certificaat waarin vaardigheden en competenties vastgelegd worden die de vrijwilligers hebben opgedaan en laten zien in hun vrijwilligerswerk. Voor de vrijwilliger is het een officieel document dat ze kunnen gebruiken bij sollicitaties, ander vrijwilligerswerk of voor zichzelf als een mooie lijst met persoonlijke kwaliteiten.

Jacqueline, Ben en Jacqueline:
van harte gefeliciteerd en dank voor jullie trouwe en betrokken inzet voor senioren!