12 jan. Start Contact in Zicht

Contact in Zicht is voor mensen vanaf 60 jaar die graag meer contact in de buurt willen hebben of die hun buurtgenoten beter willen leren kennen.
Zij organiseren ontmoetingen tussen buurtgenoten.

In een reeks van 12 bijeenkomsten groeit de onderlinge verbinding. Met behulp van diverse werkvormen komen de deelnemers tot verkenning en uitwisseling van ervaringen.
De deelnemers ontwikkelen mogelijkheden om samen met anderen activiteiten te ondernemen.

Meer informatie:
https://contactinzicht.nl/
Alice Pleiter, tel. 06 27 49 27 53