Swon op bezoek bij 75-jarigen in Nijmegen West

Swon het seniorennetwerk legt Welzijnsbezoeken af bij senioren in Nijmegen. Eind juli ontvangen de (bijna) 75-jarigen die in Nijmegen West wonen een brief met informatie over het vrijblijvende aanbod van een Welzijnsbezoek. Het gaat om de wijkbewoners die in 2014 de leeftijd van 75 jaar bereiken en dus geboren zijn in 1939. Wie op het aanbod ingaat, krijgt in de loop van september een Welzijnsbezoek aan huis.

Wat is een Welzijnsbezoek?
Een Welzijnsbezoek is een vrijblijvend, kosteloos huisbezoek van een medewerker van Swon.  De (vrijwillige) medewerker bekijkt samen met de 75-jarige welke voorzieningen er nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Wat daarvoor nodig is, verschilt per persoon. De één wil graag meer weten over aanpassingen in huis en heeft moeite met het invullen van formulieren. Een ander wil graag meer sociale contacten en weer een ander wil informatie over personenalarmering. Tijdens het Welzijnsbezoek worden in een persoonlijk gesprek de individuele wensen en vragen van de senior in kaart gebracht. De welzijnsbezoeker gaat hier op in met relevante informatie.
Veel mensen hebben vragen over de veranderingen die het nieuwe zorgstelsel met zich meebrengt. Ook daar kan de welzijnsbezoeker op ingaan.

Wijkgericht
De Welzijnsbezoeken worden wijkgebonden uitgevoerd. Elk kwartaal wordt een ander stadsdeel bezocht. Zo ontstaat een goed beeld van wat er leeft onder 75-jarigen, op een bepaald moment, in een bepaald stadsdeel. Swon wil relevante trends die door de bezoeken aan het licht komen, delen met andere organisaties die actief zijn in het stadsdeel. Het derde kwartaal van 2014 staat dus in het teken van Nijmegen West.

Prettige aanpak
De meeste mensen die een Welzijnsbezoek krijgen, zijn positief over de aanpak.
Een deelnemer vertelt: ‘Eerst dacht ik dat ik zo’n bezoek niet nodig had, ik had op dat moment geen specifieke vragen. Uiteindelijk ben ik toch op het aanbod ingegaan. Ik heb gemerkt dat er veel verandert als je ouder wordt en zeker de laatste tijd. Het leek mij daarom verstandig om eens te horen hoe het nu allemaal geregeld is. Het Welzijnsbezoek was een leuke ervaring; iemand neemt de tijd om met je in gesprek te gaan. Tijdens het gesprek ontstonden er vragen waar ik niet eerder aan had gedacht. De welzijnsbezoeker ging hier goed op in en dacht met me mee. Het Welzijnsbezoek is mij 100% meegevallen, ik had niet gedacht dat ik er zoveel aan zou hebben. Ik raad het iedereen aan!’