Wat zit er allemaal in het ‘laatje voor later’?

Swon-informatiebijeenkomsten in oktober en november 2013


Swon het seniorennetwerk organiseert op vier zaterdagen in oktober en november de bijeenkomsten ‘Een laatje voor later’. Senioren en hun naasten krijgen daar handvatten aangereikt over hoe je je wensen voor de toekomst kunt vastleggen. Een notaris, een huisarts, een ouderenadviseur, een uitvaartverzorger en iemand van het COiL geven uitleg over diverse thema’s. Uitgangspunt is: denk er eens over na, heb het er eens over met je naasten. Dat heeft ook iets positiefs, want je houdt zo zelf de touwtjes in handen. Alle Nijmeegse senioren zijn van harte welkom, samen met familieleden of vrienden.

Nadenken over de toekomst

De toekomst is een zorg voor later. Daarover nadenken, dat schuiven we liever zo lang mogelijk voor ons uit. Toch kan het goed zijn om sommige zaken eens te bespreken met familie of vrienden. Bijvoorbeeld hoe je graag zelfstandig wilt blijven wonen, met eventueel wat hulp. En hoe je dat kunt blijven betalen. Of hoe je de zorg in je laatste levensfase graag geregeld ziet. Zo weten je naasten wat je wensen voor later zijn en hou je zelf tot het allerlaatst de regie over je leven.

Maar waar begin je en hoe pak je dat aan? De informatiebijeenkomsten bieden een mooie aanleiding om een begin te maken, het gesprek aan te gaan. In het ‘laatje voor later’ bergt u als het ware paperassen op waarin u uw wensen voor de toekomst vastlegt. Wensen rondom wonen, financiën, de zorg in de laatste levensfase, uw uitvaart en wat u graag geregeld wilt hebben om goed oud te kunnen worden. Elke bijeenkomst wordt ingeleid door een lezing over hoe je zo lang mogelijk grip kunt blijven houden op uw leven,  ondanks veranderingen op het gebied van wonen en zorg. De lezingen worden steeds verzorgd door een wetenschapper op het gebied van ouderen - prof. dr. Marcel Olde Rikkert, dr. Nan Stevens of dr. Yolande Kuin – of ouderenpsycholoog Claudia Disselhorst. Na de lezingen vertelt een deskundige meer over een van de vijf thema's naar keuze.

Waar en wanneer

U bent - na aanmelding - vanaf 13.30 welkom op onderstaande data:

Zaterdag 5 oktober wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154

Zaterdag 26 oktober wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039

Zaterdag 2 november wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386
Zaterdag 16 november wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22

Thema’s 

1. Wonen en zorg door ouderenadviseurs van Swon

De overheid wil dat u langer zelfstandig thuis blijft wonen. Ook in Nijmegen sluiten steeds meer verzorgingshuizen hun deuren. Met een beetje extra hulp kunt u meestal goed thuis blijven wonen.
Een ouderenadviseur van Swon het seniorennetwerk vertelt u welke veranderingen er zijn op het gebied van wonen en zorg in Nijmegen. En waar u zo nodig terecht kunt voor ondersteunende
diensten en aanpassingen in uw huis.2. Uw geld en uw oude dag door notaris Hoge van Gerven

Hoe regelt u uw financiën voor als u straks meer zorg nodig heb? Of voor als u er niet meer bent? U krijgt voorlichting over de eigen bijdrage in de ABWZ, hoe u een levenstestament op kunt stellen en hoe u uw naasten erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen. Daarnaast is er ruimte voor
vragen. Dit thema wordt verzorgd door notariskantoor Hoge van Gerven.3. Wensen rondom het levenseinde door een huisarts uit de wijk

Het einde van het leven is iets waar we liever niet over nadenken of praten. Toch is het heel belangrijk om uw grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde te bespreken met uw
naasten. Maar ook met uw huisarts, zodat hij of zij de zorg kan geven die voor u belangrijk is en die bij u past. In dit thema geeft een huisarts uit uw stadsdeel informatie over palliatieve sedatie,
euthanasie, een behandelverbod en de niet-reanimeerpenning en op welke manieren u uw wensen kunt vastleggen.4. Wensen voor uw uitvaart door een uitvaartverzorger van Monuta

Misschien denkt u wel eens over uw eigen afscheid. Wellicht heeft u specifieke wensen of wilt u uw naasten niet belasten met moeilijke keuzes. Dan is het goed te weten wat er allemaal mogelijk is. Zodat u er op uw moment over na kunt denken en een keuze kunt maken wanneer dat nodig is. In dit thema vertelt een uitvaartverzorger van Monuta u meer over het voorbereiden van een uitvaart die bij u past.5. Goed oud worden door een medewerker van het COiL

Goed ouder worden is een kunst en betekent voor iedereen iets anders. Bij dit thema bespreekt u in een klein gezelschap en onder leiding van een medewerker van het COiL vragen als: ‘Wat wil ik nog?', 'Welke waarden vind ik belangrijk en hoe geeft ik hier op een prettige manier invulling aan?'.

Aanmelden

Senioren kunnen zich met familieleden en vrienden aanmelden voor een datum plus voor het thema waarover men informatie wenst. Als u geïnteresseerd bent in meerdere thema’s, kunt u zich opgeven voor meerdere zaterdagen. Per zaterdag kunt u slechts 1 thema volgen. U bent welkom vanaf 13.30 uur.

Meer informatie of aanmelding

Swon-informatiecentrum, telefoon (024) 365 01 90. U kunt zich ook opgeven via de website http://inschrijven.swon.nl