Een laatje voor later 2014

Wat zit er allemaal in het ‘Laatje voor later'?
Informatiebijeenkomsten in september en oktober
(klik hier voor de flyer)

Swon organiseert op vier zaterdagen in september en oktober de bijeenkomsten Een laatje voor later. Senioren worden daar uitgedaagd om na te denken over hun wensen voor de toekomst en hoe zij deze op een goede manier kunnen bespreken en vastleggen. Maar ook wordt er besproken wat er nodig is om zo lang mogelijk prettig en veilig zelfstandig thuis te blijven wonen. Een notaris, een huisarts, een ouderenadviseur, een geestelijk verzorger, een uitvaartverzorger en een ergotherapeut geven uitleg over diverse thema’s. Alle Nijmeegse senioren zijn van harte welkom, samen met familieleden of vrienden.

De meeste ouderen denken helemaal niet na over hun toekomst. Vaak wordt er snel iets geregeld naar aanleiding van een vervelende gebeurtenis. Swon-coördinator Joëlle van der Pol: ‘Dat is eigenlijk jammer. Want door een aantal zaken op tijd te bespreken met mensen om je heen, heb je de tijd om je wensen op een goede manier in te vullen.’

Veilig en prettig thuis wonen
Wegens groot succes vorig jaar wordt ‘Een laatje voor later’ dit jaar opnieuw georganiseerd. Van der Pol: 'Dit jaar leggen we de nadruk op comfortabel en veilig wonen. De overheid wil dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ook in Nijmegen sluiten steeds meer verzorgingshuizen hun deuren. Maar met goede voorzorgsmaatregelen en een beetje extra hulp kunnen ouderen meestal goed thuis blijven wonen. Tijdens de bijeenkomsten gaan we daarom in op wat men daar zelf alvast voor kan regelen.’
Elke bijeenkomst wordt ingeleid door een ouderenadviseur van Swon, die vertelt over de veranderingen op het gebied van wonen en zorg in Nijmegen. En waar men zo nodig terecht kan voor ondersteuning, diensten en aanpassingen in en om huis. Vervolgens vertellen deskundigen als een notaris, een huisarts, een uitvaartverzorger, een mantelzorgconsulent, een geestelijk verzorger en een ergotherapeut meer over thema's waarvan mensen er vooraf steeds één kiezen. Wie meer thema’s interessant vindt, kan zich aanmelden voor meerdere data.

Waar en wanneer
Zaterdag 27 september wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154
Zaterdag 4 oktober de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033
Zaterdag 11 oktober wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386
Zaterdag 18 oktober wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22

Programma
Vanaf 13.30 uur kunt u binnenlopen en wordt u ontvangen met koffie of thee

  • 14.00 uur Ouderenadviseur : Hoe zorgt u ervoor dat u zo lang mogelijk goed zelfstandig thuis kunt blijven wonen?
  • 14.45 uur Voorlichting over één van de zes thema’s naar keuze
  • 15.45 uur Onder het genot van een drankje nog even napraten

Thema’s
1. Hulpmiddelen in en om het huis door een ergotherapeut
2. Zin in ouder worden door een geestelijk verzorger (alleen op 27 september en 11 oktober)
3. Wensen rondom het levenseinde door een huisarts uit de wijk
4. Afscheid nemen op uw manier door een uitvaartverzorger van Monuta (alleen op 4 en 18 oktober)
5. Uw geld en uw oude dag door notaris Hoge van Gerven
6. Zorgen voor een ander door een mantelzorgconsulent

Wilt u meedoen?
Geef u dan, eventueel samen met uw partner, familie of vrienden op voor een datum én voor één van de zes thema's. Wanneer u geïnteresseerd bent in meerdere thema’s, kunt u zich ook voor meerdere zaterdagen opgeven.
Voor meer informatie of voor aanmelden kunt u contact opnemen met Swon,
telefoon (024) 365 01 90. U kunt zich ook direct via de website aanmelden:
www.inschrijven.swon.nl

Thema's bij Laatje voor later:

1. Hulpmiddelen in en om huis
Prettig en veilig in uw woning blijven wonen, ook wanneer uw mobiliteit achteruit gaat. Het kan vaak met eenvoudige hulpmiddelen en kleine aanpassingen aan uw woning. Denk aan een extra trapleuning, een beugel of aan personenalarmering. Een ergotherapeut (gespecialiseerd in woningaanpassingen) vertelt hoe u om kunt gaan met knelpunten in en om huis.

2. Zin in ouder worden
Ouder worden kent heel plezierige aspecten zoals tijd voor allerlei activiteiten. Maar ouder worden brengt ook beperkingen en verliezen. Hoe ga je daar mee om? Gespreksgroep onder
leiding van Kees Scheffers (namens COiL) over goed en zinvol ouder worden.

3. Wensen rondom het levenseinde
Het einde van het leven is iets waar we liever niet over nadenken. Toch is het belangrijk om uw wensen rond het levenseinde te bespreken met naasten én uw huisarts. Zodat u dan ook de zorg
krijgt die bij u past. Een huisarts uit de wijk geeft informatie over palliatieve sedatie, euthanasie, een behandelverbod en de niet-reanimeerpenning en hoe u uw wensen vast kunt leggen.

4. Afscheid nemen op uw manier
We denken er liever niet aan, het eigen afscheid. Maar misschien heeft u specifieke wensen of u wilt uw naasten niet belasten met moeilijke keuzes. Dan is het goed te weten wat er mogelijk is.
Zodat u uw uitvaart helemaal op uw eigen manier kunt invullen. Een uitvaartverzorger van Monuta vertelt over het voorbereiden van een afscheid dat bij u past.

5. Uw geld en uw oude dag
Hoe regelt u uw financiën voor als u straks meer zorg nodig heb? Of voor als u er niet meer bent? Notariskantoor Hoge van Gerven licht u voor over de eigen AWBZ-bijdrage, hoe u een
testament opstelt en hoe u uw naasten erfbelasting kunt besparen. Ook is er ruimte voor vragen.

6. Zorgen voor een ander
Wanneer u langdurig zorgt voor een partner of naaste kan dat soms best zwaar zijn. Dan is het goed om te kijken hoe u de zorg wat kunt verlichten door hulp in te schakelen of eens te praten met lotgenoten. Een mantelzorgconsulent vertelt u welke vormen van ondersteuning en advies er zijn.