Swon op bezoek bij 75-jarigen in Nijmegen-Oost, Centrum en Noord

Swon het seniorennetwerk legt Welzijnsbezoeken af bij senioren in Nijmegen. In oktober ontvangen de 75-jarigen die in Nijmegen Oost, Centrum en Noord wonen een brief met informatie over het vrijblijvende aanbod van een Welzijnsbezoek. Het gaat om de wijkbewoners die in 2014 de leeftijd van 75 jaar bereiken en dus geboren zijn in 1939. Wie op het aanbod ingaat, krijgt in de loop van november en december een Welzijnsbezoek aan huis.

Wat is een Welzijnsbezoek?
Een Welzijnsbezoek is een vrijblijvend, kosteloos huisbezoek van een medewerker van Swon. De (vrijwillige) medewerker bekijkt samen met de 75-jarige welke voorzieningen er nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Wat daarvoor nodig is, verschilt per persoon. De één wil graag meer weten over aanpassingen in huis en heeft moeite met het invullen van formulieren. Een ander wil graag meer sociale contacten en weer een ander wil informatie over personenalarmering. Tijdens het Welzijnsbezoek worden in een persoonlijk gesprek individuele wensen en vragen in kaart gebracht. De welzijnsbezoeker geeft hierover vervolgens relevante informatie.

Veel mensen hebben vragen over de veranderingen die het nieuwe zorgstelsel met zich meebrengt. Ook daar kan de welzijnsbezoeker op ingaan.

Wijkgericht
De Welzijnsbezoeken worden per stadsdeel uitgevoerd. Elk kwartaal wordt een ander stadsdeel bezocht. Zo ontstaat een goed beeld van wat er leeft onder 75-jarigen, op een bepaald moment, in een bepaald stadsdeel. Swon wil relevante trends die door de bezoeken aan het licht komen, delen met andere organisaties die actief zijn in het stadsdeel.

Prettige aanpak
De meeste mensen die een Welzijnsbezoek krijgen, zijn positief over de aanpak.

Eerst dacht ik dat ik zo’n bezoek niet nodig had’, vertelt een deelnemer. ‘Ik had op dat moment geen specifieke vragen. Uiteindelijk ben ik toch op het aanbod ingegaan. Ik heb gemerkt dat er veel verandert als je ouder wordt en zeker de laatste tijd. Het leek mij daarom verstandig om eens te horen hoe het nu allemaal geregeld is. Het Welzijnsbezoek was een leuke ervaring; iemand neemt de tijd om met je in gesprek te gaan. Tijdens het gesprek ontstonden er vragen waar ik niet eerder aan had gedacht. De welzijnsbezoeker ging hier goed op in en dacht met me mee. Ik raad het iedereen aan!