Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Swon/wij/ons: de eigenaar van deze website;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de inhoud: alle in deze website aanwezige content.  

Het onderstaande is van toepassing op deze pagina. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.  

De inhoud is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.  

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Een link naar een externe informatiebron wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.  

Het overnemen van teksten van deze site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het Swon het seniorennetwerk. Op alle foto’s en illustraties van deze website is auteursrecht van toepassing. Ze mogen niet worden gebruikt door derden.