In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Hieronder vindt u dit overzicht

Naam
Stichting Swon het seniorennetwerk

RSIN / Fiscaal nummer
0029.69.786

Contactgegevens
Swon het seniorennetwerk
De Ruyterstraat 246
6512 GG Nijmegen

Bestuur en Toezicht

Strategische koers
Hier vindt u ons strategische koers voor 2015-2017.

Beloningsbeleid
Alle medewerkers van Swon vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De directeur/bestuurder ontvangt salaris conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening. De bezoldiging van de directeur/bestuurder is in overeenstemming met de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector van het Ministerie van VWS.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding. Deze is voor 2016 vastgesteld op € 1.500 voor de voorzitter en € 1.000 voor de leden van de raad.

Doelstelling
Hier vindt u onze missie en visie.

Jaardocumenten
Hier vindt u onze jaardocumenten (maatschappelijke verslag en jaarrekening) van de afgelopen jaren.