Clientenraad

Belangrijke gesprekspartner in het belang van de klant
De Cliëntenraad biedt cliënten, deelnemers en mantelzorgers de mogelijkheid om mee te praten over allerlei zaken die hen aangaan. Zoals de kwaliteit van de dienstverlening, de activiteiten of de bejegening door de medewerkers. Bij sommige onderwerpen kan de cliënt nu eenmaal zelf het beste beoordelen of het allemaal goed gaat en waardevolle suggesties doen voor verbetering.

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van klanten van Swon. Ze doet dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie over allerlei zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de dienstverlening en met belangrijke beleidskeuzes en organisatorische veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor klanten.

Meer informatie over de Cliëntenraad en vacatures.