Keurmerken Swon het seniorennetwerk


Op dit moment werkt Swon aan de overgang van het HKZ kwaliteitskeurmerk naar het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. De verwachting is dat we eind november 2017 deze overgang gerealiseerd hebben. Meer informatie over dit kwaliteitslabel vindt u hier.

Swon heeft de titel 'Erkend leerbedrijf'. Dit betekent dat Swon voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • We bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • We hebben praktijkopleiders die de eisen van de opleiding kennen en in staat zijn de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • We zijn bereid om samen te werken met de school en SBB en verstrekken de benodigde informatie.
  • We gaan akkoord met vermelding van onze bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een stageplaats of leerbaan zoeken in het mbo.


Swon heeft het NOV-keurmerk Goed Geregeld. Dit keurmerk geeft aan dat Swon vrijwilligerswerk succesvol en voor vrijwilligers op een aantrekkelijke manier georganiseerd heeft.
Het is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria.


Met de Erkenning 'Wij werken Mantelzorgvriendelijk' van 'Werk&Mantelzorg' laat Swon zien dat zij als werkgever de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk maakt voor haar werknemers. Swon draagt dit ook actief uit naar andere werkgevers door mantelzorgvriendelijk werken onder de aandacht te brengen.