Missie en visie

Missie
Wij stellen senioren in staat redzaam te zijn.


Visie
Senioren zijn in staat om de essentiële aspecten van hun leven, namelijk wonen, welzijn en zorg, voor zichzelf te regelen.

We ondersteunen dat door: 

  • aan te sluiten bij de vragen en behoeften van senioren en hun mantelzorgers;
  • senioren te informeren en te adviseren op een toegankelijke, laagdrempelige wijze;
  • senioren te ondersteunen in ‘durven vragen’ en op basis van wederkerigheid hulp te vragen en te geven;  
  • senioren in staat te stellen elkaar te ontmoeten en te inspireren, hun persoonlijk netwerk op- en uit te bouwen;
  • (praktische) diensten aan te bieden aan senioren en hun mantelzorgers;
  • senioren kansen te bieden om zich actief in te zetten voor anderen; op een manier die past binnen hun mogelijkheden en die ook hun eigen leven verrijkt;  
  • samen te werken met andere (professionele en vrijwilligers-) organisaties, die onze overtuiging delen.

Meer over de strategische koers 2015-2017.