Profielschets lid Cliëntenraad

Daar waar cliënt staat kunt u ook klant of deelnemer lezen.

 •  U bent cliënt van Swon of u bent cliënt geweest van Swon. Of u bent mantelzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt van Swon of bent anderszins duurzaam onderdeel van het sociale netwerk van een cliënt van Swon.
 • U stelt de belangen van cliënten van Swon voorop en u bent in staat onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijke belang en het gemeenschappelijke belang van cliënten van Swon.
 • U bent gemotiveerd en geïnteresseerd om vanuit cliëntperspectief zich een mening te vormen over diverse onderwerpen die het beleid en de diensten van Swon betreffen.
 • U kunt goed samenwerken in teamverband.
 • U heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden: luisteren, respectvol kunnen optreden, standpunten kunnen verwoorden.
 • U heeft voldoende tijd en energie voor vergaderingen, het lezen van stukken en om zich te verdiepen in bepaalde diensten van Swon, al dan niet middels deelname aan werkgroepen van Swon. De tijdsinvestering is 50-80 uur op jaarbasis, afhankelijk van uw aandachtsgebied.
 • U gaat vertrouwelijk om met informatie.
 • U beschikt over een computer en e-mail.

Kosten die u maakt voor uw werk voor de Cliëntenraad worden vergoed.
Profielschets voorzitter Cliëntenraad
Aanvullend op de bovenstaande zaken in de profielschets voor een lid van de Cliëntenraad heeft de voorzitter de volgende taken:

 •  het voorzitten van de vergaderingen van de Cliëntenraad;
 •  in overleg met de secretaris van de Cliëntenraad en de ondersteuner van de Cliëntenraad, het opstellen van de agenda voor de vergaderingen;
 • het extern vertegenwoordigen van de Cliëntenraad volgens afspraken gemaakt in de Cliëntenraad;
 • het tekenen van officiële stukken.

Een van de twee vacatures kan ook ingevuld worden door iemand die geen cliënt is van Swon, niet namens een cliënt van Swon optreedt, maar wel inzicht heeft in de problematiek van cliënten van Swon, affiniteit heeft met de dienstverlening van Swon en contacten heeft met ouderen in het werkgebied van Swon.
De volgende personen kunnen geen lid zijn van de Cliëntenraad

 •  personen die een dienstverband hebben met Swon of dat minder dan twee jaar geleden hebben gehad;
 • personen die gehuwd zijn of een duurzame relatie onderhouden met een medewerker van Swon;
 • leden van de Raad van Toezicht van Swon;
 • vrijwilligers van Swon;
 • personen die werkzaam zijn voor afdelingen van organisaties die beleid bepalen wat van invloed is op Swon en/of afdelingen die betrokken zijn bij de financiering van Swon (bv. ambtenaren van relevante afdelingen in dienst van de gemeente; gemeenteraadsleden).

Voor meer informatie
Mirjam Pepels, ondersteuner Cliëntenraad
cr@swon.nl
Tel.: 024-3650195