Privacy

Wanneer u contact heeft met Swon, vragen wij u doorgaans naar uw persoonlijke gegevens of omstandigheden. Deze informatie is nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Swon betracht uiterste zorgvuldigheid bij het omgaan met uw gegevens en handelt daarbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Swon heeft daartoe een Privacyreglement, mede goedgekeurd door de Cliëntenraad, waarin de afspraken en regels rondom privacy zijn vastgelegd. Het Privacyreglement is verkrijgbaar bij Swon.

Swon registreert alleen die gegevens die van belang zijn voor de dienstverlening aan u. Wilt u meer lezen over wat Swon registreert en waarom, ga dan naar de pagina Meer over privacy.