Profielschets lid Raad van Toezicht

 

Omvang en typering Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

Op basis van kennis en ervaring combineren zij:

 • affiniteit met de doelgroepen, doelstelling en visie van Swon het seniorennetwerk;
 • betrokkenheid bij wat er speelt;
 • verankering in lokale/regionale netwerken;
 • denken en opereren op strategisch niveau;
 • samenwerkend en besluitvaardig vermogen;
 • sensitiviteit voor maatschappelijke issues;
 • een gezond evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • branchekennis.

met het vermogen om het beleid van Swon het seniorennetwerk en het functioneren van de Directeur/Bestuurder adequaat te toetsen.

Meer specifiek vertegenwoordigen de leden van de Raad van Toezicht de volgende aandachtsgebieden:

 • algemeen bestuurlijk/veranderkundig
 • personeel en organisatie/juridisch
 • bedrijfskundig: financieel/economisch
 • inhoudelijk: lokale overheid en welzijnswerk algemeen en specifiek voor senioren
 • inhoudelijk: senioren, zorg en multiculturele samenleving

Voor de vacature die eind 2014 gaat ontstaan is de Raad van Toezicht op zoek naar een lid met algemeen bestuurlijke ervaring, beschikken over een voor de organisatie relevant netwerk en ondernemerschapszin.

De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hebben het recht van initiatief maximaal twee kandidaten voor te dragen voor benoeming in de Raad van Toezicht.
De gezamenlijke Ouderenbonden hebben het recht van initiatief om 1 persoon voor te dragen.


April 2014