Medewerker-op-bezoek-bij-klant-van-Swon

In gesprek met 80-jarigen

Wordt u dit jaar tachtig? Dan ontvangt u een brief met een uitnodiging voor een gesprek aan huis met een medewerker van Swon. U bepaalt zelf of u wel of niet ingaat op de uitnodiging.

Swon wil met dit aanbod graag het gesprek met u aangaan: hoe gaat het met u? Hoe redt u zich in het dagelijks leven? Wat heeft u nodig om alles zelf te blijven doen? Vanaf tachtig jaar is het risico groter dat ouderen in een kwetsbaardere fase komen. Op hogere leeftijd is zelfredzaamheid geen vanzelfsprekend gegeven. Zonodig kan een ouderenadviseur u helpen om meer overzicht te krijgen.