Seniorenorganisaties

Bent u als senior actief bij een bewonerscommissie, afdeling van een ouderenbond of vereniging voor allochtone ouderen? En heeft u behoefte aan ondersteuning bij de organisatie van uw activiteiten? Swon helpt groepen senioren die iets voor andere senioren willen organiseren. U kunt daarbij denken aan advies en kortlopende ondersteuning bij:

  • het opzetten van een activiteitenprogramma;
  • het leggen van contacten of zoeken van samenwerking met andere organisaties;
  • het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren.

Onze adviezen zijn erop gericht uw organisatie zodanig op weg te helpen dat u zelf verder kunt.

Kunt u ondersteuning gebruiken? Neem contact met ons op.