Ouderen-ontmoeten-elkaar-bij- de-Swon-Salon

Senioren Salon

Ontmoetingspunt voor ouderen in de wijk
In de Senioren Salon kunnen oudere wijkbewoners wekelijks terecht om samen met andere wijkbewoners - onder begeleiding van een Swon-medewerker en vrijwilligers - te genieten van een lunch en een activiteit.

Vóór deelname vindt eerst een intakegesprek plaats met een medewerker van Swon.

Er zijn momenteel Senioren Salons in:

  • Neerbosch Oost: elke maandag van 12.00-16.00 uur in de ruimte van Deel de Dag Neerbosch-Oost (wijkcentrum De Schalmei, Symfoniestraat 204).
  • Oud West (i.s.m. ZZG zorggroep): elke dinsdag van 12.00-16.00 uur in Voorzieningenhart de Biezantijn (Waterstraat 146).
  • Centrum: op oneven weken op zondag van 11.00 tot 14.30 uur in Buurtcentrum 't Oude Weeshuis (Papengas 8).

Kosten:
€ 5,- per keer voor lunch en activiteit.

Is het vervoer een probleem voor u en zou u dit weerhouden van deelname?
Dat is niet nodig: Swon zoekt graag samen met u naar een oplossing.

Meer informatie of aanmelden
Bij Rob Aalders, tel. (024) 365 01 06 / 06-19 13 62 04.