Buurvrouw-helpt-buurman-bij-klusjes

Burenhulp Rentmeestercomplex

In het Rentmeestercomplex is een burenhulpproject opgezet door bewoners in samenwerking met de huurdersvereniging en Swon. Het doel is om met bewoners uit het complex hand- en spandiensten te verlenen aan die bewoners die een uitgestoken hand goed kunnen gebruiken. Voor elkaar en met elkaar.

Er zijn vrijwilligers uit het complex die mensen kunnen helpen met boodschappen doen, een wandelingetje, vuilniszakken/kranten buiten zetten, kleine klusjes of een bezoekje afleggen.
 
Hoe aanmelden voor hulp of als vrijwilliger?
Zowel hulpvragers als bewoners die hulp willen bieden kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 15.30 uur bellen met Swon, tel. (024) 365 01 90. Vermeld daarbij duidelijk dat het om hulp in het Rentmeestercomplex gaat.
Aanvragers dienen in het complex (Rentmeesterhof of Rentmeesterlaan) te wonen. Vrijwilligers die zich aanmelden krijgen een gesprek, worden vrijwilliger bij Swon en worden alleen voor het Rentmeestercomplex ingezet.