Klachten

Heeft u tips, signalen of opmerkingen over onze hulp- en dienstverlening, ook kritische, dan horen wij dat graag. Als u ergens niet tevreden over bent, bijvoorbeeld over hoe u te woord bent gestaan of over de hulp of dienst die u ontvangt, willen we uw onvrede graag met u oplossen.

Onvrede en klachten
U kunt uw onvrede in eerste instantie bespreken met de betreffende medewerker van Swon-NIM. Vaak kan zo’n gesprek het probleem oplossen. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u in gesprek gaan met de leidinggevende van de medewerker om tot een oplossing te komen. Uw onvrede wordt dan vastgelegd als een klacht, zodat we hier van kunnen leren.

Onafhankelijke klachtencommissie
Mocht de uitkomst van dit gesprek niet leiden tot een oplossing waar u tevreden mee bent, dan kunt u  terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. U kunt ook rechtstreeks de stap naar de onafhankelijke klachtencommissie nemen, bijvoorbeeld als een eerder ingediende klacht naar uw mening niet goed is afgehandeld, maar houd er rekening mee dat de klachtencommissie altijd kijkt wat u al heeft ondernomen om de klacht op te lossen. U kunt een klacht bij de klachtencommissie indienen via dit meldingsformulier. Let op: u kunt dit formulier alleen gebruiken door het eerst op te slaan op uw computer, en daarna in te vullen en te printen.

Vertrouwenspersoon
Er kunnen situaties zijn waarin u graag (eerst) uw klacht wilt bespreken met een (externe) onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze kan u helpen, en ondersteunen bij het opstellen van uw klacht. Voor ondersteuning bij klachten die jeugdhulp betreffen belt u naar 0885551000 of mailt u naar info@akj.nl; voor alle overige ondersteuning bij klachten belt u naar 0263842826 of mailt u naar vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl. Kijk voor meer informatie over vertrouwenspersonen op www.adviespuntzorgbelang.nl.

Klachtenprocedure
De volledige klachtenprocedure van Swon-NIM kunt u hier lezen; het reglement van de klachtencommissie kunt u hier lezen.