Bestuur en Toezicht

Directeur/bestuurder


Swon het seniorennetwerk heeft een Raad van Toezichtmodel met voor de bestuurder zelfstandige bestuurlijke bevoegdheden.
Directeur/bestuurder is Mw. Anja van Baardewijk-Joosten.
Swon is lid van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende, goedkeurende, adviserende en werkgeversrol. De aandachtsgebieden zijn algemeen bestuurlijk en veranderkundig, personeel, organisatie en juridisch, bedrijfskundig, inhoudelijk operationeel en beleidsmatig.
De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De volgende personen zijn lid:

  • Mw. M.P.T.A. van Attekum, Voorzitter
  • Dhr. P.T.J. Tuinte
  • Dhr. J.P.J.M. Naus
  • Mw. P.W.M. Verbunt
  • Dhr. H. van der Burgt